Skip to main content

Tražite pristup javnim dokumentima

Zakon o pristupu javnim dokumentima garantuje svakom licu pravo, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, na pristup javnim dokumentima, proizvedenim, primljenim, držanim ili kontrolisanim od strane javnih institucija.

    Dodajte opis dokumenta(ata) koje zahtevate pod brojevima 1.2.3 Tekst koji je u nizu može se koristiti kao šablon za podnošenje vašeg zahteva.