Skip to main content

Izaberite Ustanovu

Zakon o pristupu javnim dokumentima garantuje pravo svakom licu, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, da ima pristup javnim dokumentima koje proizvode, prihvataju, čuvaju ili kontrolišu od strane javnih ustanova.

Javna Ustanova

Nezavisna Ustanova