Skip to main content

Tražite pristup javnim dokumentima

Zakon o pristupu javnim dokumentima garantuje pravo svakom licu, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, da ima pristup javnim dokumentima koje proizvode, prihvataju, čuvaju ili kontrolišu od strane javnih ustanova.

    Dodajte opis dokumenta(ata) koje zahtevate pod brojevima 1.2.3 Tekst koji je u nizu može se koristiti kao šablon za podnošenje vašeg zahteva.