Skip to main content

Hvala vam

Vaš zahtev je poslat!

Takođe, isti zahtev se šalje kao kopija na mejl kojim je zahtev podnet.

Javna ustanova je dužna da u roku od 7 dana, odnosno 15 dana ako saopšti da joj je potrebno dodatno vreme, donese rešenje o dozvoli uvida u traženi dokument, odnosno da obrazloži potpuno ili delimično odbijanje. Ako se traže informacije koje su važne za zaštitu života ili slobode čoveka, ili za zdravlje stanovništva i zaštitu životne sredine, odgovor se mora vratiti u roku od 48 sati.

Ako nema traženi dokument, mora uputiti podnosioca zahteva gde može da ide, ili ako je odbijen, mora obavestiti o načinu žalbe.